BM-PDU 科汇科技-四川 克莱沃 clever PDU 工业连接器 官方授权分销代理商

T环境的日益复杂,使得用户对机架级可靠配电的需求也随之增加。消除电源管理问题对于IT设备管理人员保持日益增多的高密度设备的系统可用性至关重要。

detail.png

克莱沃本地计量型PDU(BM-PDU)可通过LCD/LED表本地显示输入电压(V)、电流(A)、功率(kW)和电能(kWh),并提供可靠的配电。BM-PDU提供了功率利用率数据,使数据中心管理人员能够安全地将新设备安装在机柜中,并根据实际IT环境规模做出明智的决策,以降低总拥有成本。

概述
BM-PDU
detail.png

基于创新的SUM(可持续,可升级和可维护)设计理念和热插拔技术,用户可以将本地计量PDU升级为远程监测PDU(IP-PDU),而不会中断供电。除了热插拔电流表外,内置式LED显示电流表可以满足您的预算需求。

克莱沃本地计量型 PDU可提供范围广泛的电源输入和输出选项,从AC到DC,单相到三相,10A到63A。所有的PDU都是模块化的结构和定制化生产,以满足您的独特需求。安装方式可水平和垂直,以满足您的无障碍需求。

实时电量计量:BM-PDU提供实时输入电力指标,包括电流,电压,功率,电能,这对于在机柜中连接或移动关键服务器设备时*理想。
热插拔或者内置式计量表:BM-PDU可选热插拔或者内置式电流表。热拔插结构可由基本型PDU升级至计量型PDU,再升级至监测型PDU。
自主设计的防脱装置:C13/C19/国标插座均配置防脱装置,防止插头松脱或者意外误操作,保障IT设备安全稳定地运行。
可靠的配电:BM-PDU根据CCC / CE / UL / FCC / VED标准设计。 它不但功能强大,而且性能稳定,质量可靠,性价比高。
模块化结构、定制化生产:BM-PDU采用模块化结构,各国标准插座制式可选,各种控制和保护功能模块可选,多种输入方式、安装方式,用户可根据实际需求进行自由组合、灵活配置。可广泛应用于110V/220V/380V电源输入,交流、直流均可满足。另有多种外壳尺寸、插座颜色可供选择,多方位满足用户个性化需求。
质量精湛、快速交付:先进的自动化设备、完善的生产工艺及测试流程,*每一台PDU高质高效快速交付。

典型规格举例

型号 功能类型 机柜空间 输入电压 额定电流 输入插头 输出插座
BM 1324-1806 计量型 0U 100-240V 32A IEC 60309 32A 18×C13+6×C19
BM 1324-2004 计量型 0U 100-240V 32A IEC 60309 32A 20×C13+4×C19
BM 1324-2103 计量型 0U 100-240V 32A IEC 60309 32A 21×C13+3×C19
BM 3324-1806 计量型 0U 200-415V 3×32A IEC 60309 3×32A 18×C13+3×C19
BM 3324-2004 计量型 0U 200-415V 3×32A IEC 60309 3×32A 20×C13+4×C19
BM 3324-2103 计量型 0U 200-415V 3×32A IEC 60309 3×32A 21×C13+3×C19

 

IT解决方案:
产品品类:
Clever Manager 2.0 、管理型PDU:MPDU、ZPDU、RPDU、监测型PDU:IP-PDU、SI-PDU 、计量型PDU:BM-PDU、基本型PDU、PDU配件:外接传感器盒子、配套安装支架、电源线、机柜专用LED灯、双电源自动切换开关ATS、IDC-BUSBAR:轨道式母线槽、智能始端箱、智能接插箱、智能主控箱等、

DIPS分布式智能配电信息安全系统:数据中心安全集中监控管理软件Clever Manager Security、网络安全控制器Zebra Security、网络安全加固型PDU

工业插头、ATS、连接器、装置插头、明装插头、明装插座、暗装直插座、暗装斜插座、机架安装式ATS

型号:MA 1324-1806、MA 1324-3036、MA 1324-2103、MA 1324-2004、MA 3324-1806、MA 1324-3606、MB 3324-2103、MB 3324-2004、MB 3324-1806、MB 1342-3606、MA 3324-2103、MB 1324-1806、MB 1324-2103、MC 1324-1806、MC 1324-2103、MD 1324-1806、MD 1324-2103、MD 3324-1806、MD 3324-2103、RA018H2426、RA018H4226、RB018H2426、RB018H2426、RC018H2426、RC018H2453、RD018H2426、RD018H2453、IP 1324-1806、IP 1324-2004、IP 1324-2103、IP 3324-1806、IP 3324-2103、IP 3330-2406、SI 1324-1806、SI 1324-2004、SI 1324-2103、SI 3324-1806、SI 3324-2004、SI 3324-2103、

计量型PDU:

型号 功能类型 机柜空间 输入电压 额定电流 输入插头 输出插座
BM 1324-1806 计量型 0U 100-240V 32A IEC 60309 32A 18×C13+6×C19
BM 1324-2004 计量型 0U 100-240V 32A IEC 60309 32A 20×C13+4×C19
BM 1324-2103 计量型 0U 100-240V 32A IEC 60309 32A 21×C13+3×C19
BM 3324-1806 计量型 0U 200-415V 3×32A IEC 60309 3×32A 18×C13+3×C19
BM 3324-2004 计量型 0U 200-415V 3×32A IEC 60309 3×32A 20×C13+4×C19
BM 3324-2103 计量型 0U 200-415V 3×32A IEC 60309 3×32A 21×C13+3×C19

基本型PDU:

型号 功能类型 机柜空间 输入电压 额定电流 输入插头 输出插座
B 1324-1806 基本型 0U 100-240 V 32A IEC 60309 32A 18×C13+6×C19
B 1324-2004 基本型 0U 100-240V 32A IEC 60309 32A 20×C13+4×C19
B 1324-2103 基本型 0U 100-240V 32A IEC 60309 32A 21×C13+3×C19
B 3324-1806 基本型 0U 200-415V 3×32A IEC 60309 3×32A 18×C13+6×C19
B 3324-2004 基本型 0U 200-415V 3×32A IEC 60309 3×32A 20×C13+4×C19
B 3324-2103 基本型 0U 200-415V 3×32A IEC 60309 3×32A 21×C13+3×C19

双电源自动切换开关ATS:

型号 功能类型 机柜空间 输入电压 额定电流 输入插头 输出插座
AR128H0812 基本型(可升级) 1U 250V 16A 2xIEC60320 C20 6xC13+2xC19
AR128T0112 基本型(可升级) 1U 250V 16A 2xIEC60309 16A 1xIEC60309 16A
AR228T0112 基本型(可升级) 2U 250V 32A 2xIEC60309 32A 1xIEC60309 32A
AR228H1622 基本型(可升级) 2U 250V 32A 2xIEC60309 32A 12xC13+4XC19

工业插头-POWEROCK插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、12*;防护等级可分为IP44、IP67。插头与工业插座、工业连接器配套。

型号 防护等级 类别 电流 电压 频率 颜色 认证
plug2.png 603217 IP44 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
603235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
603253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
603252 16A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
603230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
603248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
603266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
603264 16A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
plug1.png 609217 IP67 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
609235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
609253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
609271 12* 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
609252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
609270 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
609230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
609248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
609266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
609284 12* 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
609264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
609282 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C

连接器-POWEROCK连接器分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、12*;防护等级可分为IP44、IP67。连接器与工业插头、装置插头配套。

型号 防护等级 类别 电流 电压 频率 颜色 认证
Connector-IP44.png 604217 IP44 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
604235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
604253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
604252 16A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
604230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
604248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
604266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
604264 16A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
Connector.png 610217 IP67 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
610235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
610253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
610271 12* 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
610252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
610270 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
610230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
610248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
610266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
610284 12* 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
610264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
610282 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C

装置插头-POWEROCK装置插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、12*;防护等级可分为IP44、IP67。装置插头与工业插座、工业连接器配套。

型号 防护等级 类别 电流 电压 频率 颜色 认证
zhuangzhi-44.png 605217 IP44 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
605235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
605253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
605252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
605230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
605248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
605266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
605264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
zhuagnzhi-67.png 611217 IP67 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
611235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
611253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
611271 12* 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
611252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
611270 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
611230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
611248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
611266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
611284 12* 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
611264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
611282 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C

明装插头

型号 防护等级 类别 电流 电压 频率 颜色 认证
antou.png 615217 IP44 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
615235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
615253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
615252 16A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
615230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
615248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
615266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
615264 16A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
antou-67.png 616217 IP67 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
616235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
616253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
616252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
616230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
616248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
616266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
616264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C

明装插座

型号 防护等级 类别 电流 电压 频率 颜色 认证
mingzhuang.png 617217 IP44 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
617235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
617253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
617252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
617230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
617248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
617266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
617264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
mingzhuang-67.png 618217 IP67 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
618235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
618253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
618252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
618230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
618248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
618266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
618264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C

暗装直插座

型号 防护等级 类别 电流 电压 频率 颜色 认证
zhi2.png 606217 IP44 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
606235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
606253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
606252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
606230 5芯 16A 230V 50/60Hz 红色 CE,3C
606248 32A 230V 50/60Hz 红色 CE,3C
606266 63A 230V 50/60Hz 红色 CE,3C
606264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
zhi1.png 612217 IP67 3芯 16A 400V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
612235 32A 400V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
612253 63A 400V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
612271 12* 400V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
612252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
612270 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
612230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
612248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
612266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
612284 12* 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
612264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
612282 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C

暗装斜插座

型号 防护等级 类别 电流 电压 频率 颜色 认证
an2.png 607217 IP44 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
607235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
607253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
607252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
607230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
607248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
607266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
607264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
an1.png 613217 IP67 3芯 16A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
613235 32A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
613253 63A 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
613271 12* 230V 50/60Hz 蓝色 CE,3C
613252 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
613270 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
613230 5芯 16A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
613248 32A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
613266 63A 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
613284 12* 400V 50/60Hz 红色 CE,3C
613264 63A 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C
613282 12* 110V 50/60Hz 黄色 CE,3C

品牌:克莱沃

产品品型:Clever-BUSBAR产品画册2020版、Clever IP-PDU产品画册2020版、Clever-RPDU产品画册2020版、Clever-MPDU产品画册2020版、POWEROCK工业插头连接器

解决方案:

网络能源管理技术解决方案、数据中心柔性配电解决方案、网络能源信息安全解决方案

 

更多型号和解决方案请咨询:

成都科汇科技有限公司

地址:四川省成都市武侯区人民南路四段一号时代数码大厦18楼A5

电话咨询热线:400-028-1235

QQ咨询热线: 1325383361

24小时咨询热线:180 8195 0517(微信同号)

返回顶部