Exos X16科汇科技—四川 seagate 希捷 企业级硬盘 官方授权分销代理商

企业级硬盘与 SSD
专为海量数据应用和全天候运行而设计。

Exos X 系列是数据领域扩展能力*的硬盘产品,集成了*技术,协助打造安全可靠的云数据中心。

可扩展、响应灵敏、创新性
Seagate Exos X 系列企业级硬盘专为处理严苛的工作负荷而设计,对于服务器、存储系统和以业务为中心的 NAS 系统而言,是高可靠性的理想解决方案。无论是何种用途,都有一款 Exos 硬盘可以满足您的需求。


Seagate 提供专为解决超大规模存储市场需求而制造的硬盘。作为 Seagate® X 系列的旗舰产品,Exos® X16 企业级硬盘是这一系列中容量 *的硬盘。

实现*高机架空间效率的*存储容量

业内首款16TB 硬盘
每机架增加 33% PB1

16TB 硬盘*性能 极 ,具备增强缓存,使其成为云数据中心和大规模横向扩展数据中心 的理想选择

超大规模 SATA 型号型
针对大型数据传输进行了调整,可实现低延迟。

PowerBalance™
功能优化了单位 TB 功耗

氦气密封硬盘设计
可通过较低的功耗和重量实现更低的总体拥有成本

新一代氦气侧面密封面焊接技接
术实现增强的处理坚固性和泄漏保护

数字环境传感器感
可监控内置硬盘状况,实现*化的运行和性能

数据保护和安全性: 和 Seagate Secure™ 功能可实现安全、实惠、快速和轻松的硬盘报废

久经考验的企业级可靠性,由 5 年有限 年 责任质保和保 250 万小万 时 MTBF 评级评 支持

*应用

  • 超大规模应用/云数据中心
  • 海量横向扩展数据中心
  • 大数据应用
  • 高容量密集型 RAID 存储
  • 主流企业级外置存储阵列
  • 分布式文件系统,包括 Hadoop 和 Ceph 企业级备份和恢复 —— D2D、虚拟磁带
  • 集中监控

 

 

 

IT解决方案

产品品类:
云和数据中心、专用硬盘、个人存储、存储管理、数据存储系统、边缘数据存储与传输、企业级硬盘、Lyve服务、外置硬盘

产品型号:
BarraCuda 510、BarraCuda 120、BarraCuda Q1、FireCuda 520 、FireCuda 510、FireCuda 120、IronWolf 510 、IronWolf 125 、IronWolf Pro 125 、IronWolf 110、BarraCuda®、BarraCuda、BarraCuda Pro、FireCuda®、FireCuda、IronWolf 12TB ST12000VN0008、IronWolf 10TB ST10000VN0004、IronWolf 10TB ST10000VN0008、IronWolf 8TB ST8000VN0022、IronWolf 8TB ST8000VN004、IronWolf 6TB 、ST6000VN0033、IronWolf 6TB ST6000VN001、IronWolf 4TB ST4000VN008、IronWolf 3TB 、ST3000VN007、IronWolf 2TB ST2000VN004、IronWolf 1TB ST1000VN002、IronWolf Pro 18TB 、ST18000NE000、IronWolf Pro 16TB ST16000NE000、IronWolf Pro 14TB ST14000NE0008、IronWolf Pro 12TB ST12000NE0007、IronWolf Pro 12TB ST12000NE0008、IronWolf Pro 10TB 、ST10000NE0004、IronWolf Pro 10TB ST10000NE0008、IronWolf Pro 8TB ST8000NE0004、IronWolf Pro 8TB ST8000NE001、Ironwolf Pro 6TB ST6000NE000、IronWolf Pro 4TB ST4000NE001、FireCuda 120 SSD 4TB ZA4000GM10001、FireCuda 520 SSD 2TB ZP2000GM30002、FireCuda 120 SSD 2TB ZA2000GM10001、FireCuda 510 SSD 2TB 、ZP2000GM30001、FireCuda 520 SSD 2000GB ZP2000GM3A002、FireCuda 510 SSD 2000GB 、ZP2000GM30021、FireCuda 520 SSD 1000GB ZP1000GM3A002、FireCuda 510 SSD 1000GB 、ZP1000GM30011、FireCuda 520 SSD 1TB ZP1000GM30002、FireCuda 120 SSD 1TB ZA1000GM10001、FireCuda 510 SSD 1TB ZP1000GM30001、FireCuda 520 SSD 500GB ZP500GM30002、FireCuda 520 SSD 500GB ZP500GM3A002、FireCuda 120 SSD 500GB ZA500GM10001、FireCuda 510 SSD 500GB ZP500GM30001、FireCuda 510 SSD 500GB ZP500GM3A001、Exos X18、Exos X16、Exos X10、Exos 7E2、Exos 7E2000、Exos 10E2400、Exos 15E900、Exos 7E8、Exos 7E2000、Exos 10E2400、Exos 15E900、Exos 7E8、Exos 7E2、Exos 10E2400、Exos 15E900、Exos 7E8、Exos 7E2、Exos 7E2000、Exos 15E900、Nytro 1351系列、Nytro 1551系列、Nytro 3031系列、Nytro 3032系列、Nytro 2032系列、BarraCuda、BarraCuda Pro、FireCuda、IronWolf 系列硬盘、IronWolf Pro 系列硬盘、SkyHawk 8TB ST8000VX004、SkyHawk 6TB ST6000VX001、SkyHawk 4TB ST4000VX007、SkyHawk 4TB ST4000VX013、SkyHawk 3TB ST3000VX009、SkyHawk 2TB ST2000VX008、SkyHawk 2TB ST2000VX015、SkyHawk 1TB ST1000VX005、SkyHawk AI 18TB ST18000VE002、SkyHawk AI 16TB ST16000VE002、SkyHawk AI 14TB ST14000VE0008、SkyHawk AI 12TB ST12000VE001、SkyHawk AI 10TB ST10000VE0008、SkyHawk AI 8TB ST8000VE001、IronWolf 12TB ST12000VN0008、IronWolf 10TB ST10000VN0004、IronWolf 10TB ST10000VN0008、IronWolf 8TB ST8000VN0022、IronWolf 8TB ST8000VN004、IronWolf 6TB ST6000VN0033、IronWolf 6TB ST6000VN001、IronWolf 4TB ST4000VN008、IronWolf 3TB ST3000VN007、IronWolf 2TB ST2000VN004、IronWolf 1TB 、ST1000VN002、IronWolf Pro 18TB ST18000NE000、IronWolf Pro 16TB ST16000NE000、IronWolf Pro 14TB ST14000NE0008、IronWolf Pro 12TB ST12000NE0007、IronWolf Pro 12TB ST12000NE0008、IronWolf Pro 10TB ST10000NE0004、IronWolf Pro 10TB ST10000NE0008、IronWolf Pro 8TB ST8000NE0004、IronWolf Pro 8TB ST8000NE001、Ironwolf Pro 6TB ST6000NE000、IronWolf Pro 4TB ST4000NE001、FireCuda 2TB ST2000LX001、FireCuda 1TB 、ST1000LX015、FireCuda 500GB ST500LX025、FireCuda 2TB ST2000DX002、FireCuda 1TB 、ST1000DX002、BarraCuda 120 SATA 2TB ZA2000CM10003、BarraCuda 120 SATA 1TB 、ZA1000CM10003、BarraCuda Q1 SSD 960GB ZA960CV1A001、BarraCuda Q1 SSD 960GB 、ZA960CV10001、BarraCuda 120 SATA 500GB ZA500CM10003、BarraCuda Q1 SSD 480GB 、ZA480CV10001、BarraCuda Q1 SSD 480GB ZA480CV1A001、BarraCuda 120 SATA 250GB 、ZA250CM10003、BarraCuda Q1 SSD 240GB ZA240CV10001、BarraCuda 510 SSD 1TB 、ZP1000CM30001、BarraCuda 510 SSD 1TB ZP1000CM3A001、BarraCuda 510 SSD 512GB ZP512CM30031、BarraCuda 510 SSD 512GB ZP512CM30041、BarraCuda 510 SSD 500GB ZP500CM3A001、BarraCuda 510 SSD 500GB ZP500CM30001、BarraCuda 510 SSD 256GB 、ZP256CM30031、BarraCuda 510 SSD 256GB ZP256CM30041、BarraCuda 510 SSD 250GB ZP250CM3A001、BarraCuda 510 SSD 250GB ZP250CM30001、BarraCuda Q1、BarraCuda 120、BarraCuda 510、Basic 便携式移动硬盘 1TB STJL1000400、Basic 便携式移动硬盘 2TB STJL2000400、Basic 便携式移动硬盘 4TB STJL4000400、Basic 便携式移动硬盘 5TB STJL5000400、ST1000NM0008、ST1000NM000A、ST1000NM001A、ST2000NM0008、ST2000NM000A、ST2000NM003A、ST4000NM000A、ST4000NM003A、ST6000NM021A、ST6000NM029A、ST8000NM000A、ST8000NM001A、ST10000NM0016、ST10000NM0096、ST10000NM001G、ST10000NM002G、ST12000NM001G、ST12000NM002G、ST14000NM001G、ST14000NM002G、ST16000NM001G、ST16000NM002G、ST18000NM000J、ST18000NM004J、Exos X18、Exos X16、Exos 2X14、Exos X10、Exos 7E8、Exos 7E2、Exos 7E2000、Exos 10E2400、Nytro 1351 系列、Nytro 1551 系列、Nytro 1551 SATA 固态硬盘 3.84TB XA3840ME10083、XA3840ME10063、Nytro 1351 SATA 固态硬盘 3.84TB XA3840LE10103、XA3840LE10063、XA3840ME10103、XA3840LE10083、XA1920LE10083、XA1920ME10103、XA1920ME10063、XA1920ME10083、XA1920LE10103、XA1920LE10063、XA960LE10063、XA960LE10083、XA960ME10083、XA960LE10103、XA960ME10103、XA960ME10063、XA480LE10103、XA480ME10103、XA480ME10063、XA480LE10083、XA480LE10063、XA480ME10083、XA240ME10003、XA240LE10023、XA240ME10023、XA240LE10003、XA240ME10043、XA240LE10043、Exos 10E2400 2.4TB 4KN/512E 12Gb/秒 SAS FIPS ST2400MM0149、Exos 10E2400 2.4TB 4KN/512E 12Gb/秒 SAS ST2400MM0129、Exos 10E2400 1.8TB 4KN/512E 12Gb/秒 SAS ST1800MM0129、Exos 10E2400 1.8TB 4KN/512E 12Gb/秒 SAS FIPS ST1800MM0149、Exos 10E2400 1.2TB 512N 12Gb/秒 SAS SED ST1200MM0039、Exos 10E2400 1.2TB 4KN/512E 12Gb/秒 SAS ST1200MM0129、Exos 10E2400 1.2TB 512N 12Gb/秒 SAS ST1200MM0009、Exos 10E2400 1.2TB 4KN/512E 12Gb/秒 SAS SED ST1200MM0139、Exos 10E2400 600GB 512N 12Gb/秒 SAS SED ST600MM0039、Exos 10E2400 600GB 512N 12Gb/秒 SAS ST600MM0009、Exos 10E2400 600GB 4KN/512E 12Gb/秒 SAS ST600MM0109、Exos 10E2400 600GB 4KN/512E 12Gb/秒 SAS ST600MM0099、Exos 10E300 300GB 512N 12Gb/秒 SAS ST300MM0048、Exos 10E300 300GB 512N 12Gb/秒 SAS SED ST300MM0058、Exos 15E900 900GB 512e/4Kn 12Gb/秒 SAS SED-FIPS ST900MP0166、Exos 15E900 900GB 512e/4Kn 12Gb/秒 SAS SED ST900MP0156、Exos 15E900 900GB 5xxn 12Gb/秒 SAS ST900MP0006、Exos 15E900 900GB 5xxn 12Gb/秒 SAS SED ST900MP0016、Exos 15E900 900GB 512e/4Kn 12Gb/秒 SAS ST900MP0146、Exos 15E900 900GB 512n 12Gb/秒 SAS ST900MP0126、Exos 15E900 600GB 512e/4Kn 12Gb/秒 SAS SED-FIPS ST600MP0156、Exos 15E900 600GB 5xxn 12Gb/秒 SAS ST600MP0006、Exos 15E900 600GB 512e/4Kn 12Gb/秒 SAS ST600MP0136、Exos 15E900 600GB 5xxn 12Gb/秒 SAS SED ST600MP0016、Exos 15E900 600GB 5xxn 12Gb/秒 SAS SED-FIPS ST600MP0026、Exos 15E900 600GB 512e/4Kn 12Gb/秒 SAS SED ST600MP0146、Exos 15E900 300GB 5xxn 12Gb/秒 SAS SED ST300MP0016、Exos 15E900 300GB 512e/4Kn 12Gb/秒 SAS ST300MP0106、Exos 15E900 300GB 5xxn 12Gb/秒 SAS ST300MP0006、Exos 15E900 300GB 512e/4Kn 12Gb/秒 SAS SED ST300MP0116、Exos 5E8 SATA 6Gb/s 8TB ST8000AS0003、Exos 7E8、Exos 7E2、Exos 7E2000、Exos 10E2400、Exos 7E2000、Exos 10E2400、Exos 15E900、Exos 7E8Exos 7E2Exos 10E2400、Exos 15E900、Exos 7E8、Exos 7E2、Exos 7E2000、Exos 15E900、Exos 7E2 2TB 512n SATA ST2000NM0008、Exos 7E2 1TB 512n SATA ST1000NM0008、Exos 7E2000 SATA 6Gb/秒 512E 1TB 硬盘,含自加密硬盘 ST1000NX0353、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 512E 2TB 硬盘 ST2000NX0433、Exos 7E2000 6GB/秒 SAS 512E 2TB 硬盘 ST2000NX0403、Exos 7E2000 SATA 6Gb/秒 512E 2TB 硬盘 ST2000NX0253、Exos 7E2000 SATA 6Gb/s 4KN 1TB Hard Drive With SED ST1000NX0343、Exos 7E2000 SATA 6Gb/秒 4KN 2TB 硬盘,含自加密硬盘 ST2000NX0283、Exos 7E2000 SATA 6Gb/秒 512E 1TB 硬盘 ST1000NX0313、Exos 7E2000 SATA 6Gb/秒 4KN 1TB 硬盘 ST1000NX0303、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 512E 2TB 硬盘,含 SED FIPS ST2000NX0353、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 512E 1TB 硬盘 ST1000NX0453、Exos 7E2000 SATA 6Gb/秒 512E 2TB 硬盘,含自加密硬盘 ST2000NX0303、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 512E 1TB 硬盘 ST1000NX0333、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 512E 2TB 硬盘 ST2000NX0273、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 4KN 1TB 硬盘 ST1000NX0323、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 512E 1TB 硬盘,含自加密硬盘 ST1000NX0373、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 4KN 1TB 硬盘,含自加密硬盘 ST1000NX0363、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 512E 2TB 硬盘,含自加密硬盘 ST2000NX0343、Exos 7E2000 SATA 6Gb/秒 4KN 2TB 硬盘 ST2000NX0243、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 4KN 2TB 硬盘,含 SED FIPS ST2000NX0333、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 4KN 2TB 硬盘 ST2000NX0263、Exos 7E2000 12GB/秒 SAS 4KN 2TB 硬盘,含自加密硬盘 ST2000NX0323、Exos 7E2000 6GB/秒 SAS 512E 1TB 硬盘 ST1000NX0423、Exos 7E8 8TB 512e SAS SED ST8000NM006A、Exos 7E8 8TB 512e SATA ST8000NM000A、Exos 7E8 8TB 512e SAS ST8000NM001A、Exos 7E8 8TB 512e SATA PowerBalance ST8000NM016A、Exos 7E8 8TB 512e SAS SED-FIPS ST8000NM010A、Exos 7E8 8TB 4Kn SAS ST8000NM003A、Exos 7E8 8TB 512e SATA SED ST8000NM004A、Exos 7E8 8TB 512e SATA SED-FIPS ST8000NM008A、Exos 7E8 8TB 4Kn SATA ST8000NM002A、Exos 7E8 6TB 512e SATA ST6000NM021A、Exos 7E8 6TB 512e SAS SED-FIPS ST6000NM033A、Exos 7E8 6TB 512e SAS ST6000NM029A、Exos 7E8 6TB 512n SAS ST6000NM003A、Exos 7E8 6TB 4Kn SAS ST6000NM030A、Exos 7E8 6TB 512n SATA ST6000NM002A、Exos 7E8 6TB 512e SATA ST6000NM037A、Exos 7E8 6TB 4Kn SATA ST6000NM022A、Exos 7E8 6TB 512e SATA SED-FIPS ST6000NM02*、Exos 7E8 4TB 512n SATA ST4000NM000A、Exos 7E8 4TB 4Kn SAS ST4000NM004A、Exos 7E8 4TB 512e SATA SED ST4000NM010A、Exos 7E8 4TB 512n SATA SED-FIPS ST4000NM013A、Exos 7E8 4TB 512e SATA SED-FIPS ST4000NM012A、Exos 7E8 4TB 512n SATA SED ST4000NM006A、Exos 7E8 4TB 4Kn SATA ST4000NM001A、Exos 7E8 4TB 512e SAS ST4000NM00*、Exos 7E8 4TB 512n SAS SED-FIPS ST4000NM01*、Exos 7E8 4TB 512e SATA ST4000NM002A、Exos 7E8 4TB 512n SAS ST4000NM003A、Exos 7E8 4TB 512n SAS SED ST4000NM007A、Exos 7E8 4TB 512e SAS SED-FIPS ST4000NM014A、Exos 7E8 4TB 512e SAS SED ST4000NM011A、Exos 7E8 3TB 512n SAS SED ST3000NM003A、Exos 7E8 3TB 512n SATA ST3000NM000A、Exos 7E8 3TB 512n SAS SED-FIPS ST3000NM00*、Exos 7E8 3TB 512n SAS ST3000NM001A、Exos 7E8 3TB 512n SATA SED-FIPS ST3000NM004A、Exos 7E8 2TB 4Kn SAS ST2000NM00*、Exos 7E8 2TB 512n SAS ST2000NM003A、Exos 7E8 2TB 512n SATA ST2000NM000A、Exos 7E8 2TB 512n SAS SED ST2000NM007A、Exos 7E8 2TB 512e SATA ST2000NM001A、Exos 7E8 2TB 4Kn SATA ST2000NM002A、Exos 7E8 2TB 512e SAS ST2000NM004A、Exos 7E8 1TB 512n SATA ST1000NM000A、Exos 7E8 1TB 512n SATA SED ST1000NM002A、Exos 7E8 1TB 512n SAS ST1000NM001A、Exos X10 10TB 512e SATA SED-FIPS ST10000NM0176、Exos X10 10TB 512e SAS 标准 ST10000NM0096、Exos X10 10TB,512e SATA 标准 ST10000NM0086、Exos X10 10TB 512e SAS SED-FIPS ST10000NM0236、Exos X10 10TB 512e SATA SED ST10000NM0156、Exos X10 10TB 4Kn SATA SED ST10000NM0166、Exos X10 10TB 4Kn SAS SED ST10000NM0226、Exos X10 10TB 4Kn SATA SED-FIPS ST10000NM0186、Exos X10 10TB 4Kn SAS SED-FIPS ST10000NM0246、Exos X10 10TB 512e SAS SED ST10000NM0216、Exos X10 10TB 4Kn SAS 标准 ST10000NM0206、Exos X10 10TB 4Kn SATA 标准 ST10000NM0146、Exos X10 10TB 512e SATA 超大规模 ST10000NM0016、Exos X10 8TB 512e SAS 标准 ST8000NM0156、Exos X10 8TB,512e SATA 标准 ST8000NM0206、Exos X10 8TB 512e SATA 超大规模 ST8000NM0016、ST12000NM0007、Exos X12 12TB SED 512e SATA ST12000NM0017、Exos X12 12TB SED 型号 512e/4Kn SAS ST12000NM0037、Exos X12 12TB 标准型号 512e/4Kn SAS ST12000NM0027、Exos X14 14TB 512e/4Kn SAS 超大规模 ST14000NM0048、Exos X14 14TB 512e/4Kn SAS 超大规模 ST14000NM0288、Exos X14 14TB 512e/4Kn SATA 超大规模 ST14000NM0258、Exos X14 14TB 512e/4Kn SAS 超大规模 ST14000NM0378、Exos X14 14TB 512e/4Kn SATA 超大规模 ST14000NM0018、Exos X14 12TB 512e/4Kn SATA 超大规模 ST12000NM0248、Exos X14 12TB 512e/4Kn SAS 超大规模 ST12000NM0368、Exos X14 12TB 512e/4Kn SATA 超大规模 ST12000NM0008、Exos X14 12TB 512e/4Kn SAS 超大规模 ST12000NM0278、Exos X14 12TB 512e/4Kn SAS 超大规模 ST12000NM0038、Exos X14 10TB 512e/4Kn SATA 超大规模 ST10000NM0478、Exos X14 10TB 512e/4Kn SATA 超大规模 ST10000NM0568、Exos X14 10TB 512e/4Kn SAS 超大规模 ST10000NM0578、Exos X14 10TB 512e/4Kn SAS 超大规模 ST10000NM0608、Exos X14 10TB 512e/4Kn SAS 超大规模 ST10000NM0528、Exos X16 16TB ST16000NM004G、Exos X16 16TB ST16000NM002G、Exos X16 16TB ST16000NM001G、Exos X16 16TB ST16000NM003G、Exos X16 16TB ST16000NM009G、Exos X16 14TB ST14000NM012G、Exos X16 14TB ST14000NM002G、Exos X16 14TB ST14000NM001G、Exos X16 14TB ST14000NM011G、Exos X16 14TB ST14000NM004G、Exos X16 14TB ST14000NM003G、Exos X16 12TB ST12000NM003G、Exos X16 12TB ST12000NM004G、Exos X16 12TB ST12000NM002G、Exos X16 12TB ST12000NM001G、Exos X16 12TB ST12000NM008G、Exos X16 10TB ST10000NM003G、Exos X16 10TB ST10000NM002G、Exos X16 10TB ST10000NM001G、Exos X16 10TB ST10000NM010G、Exos X16 10TB ST10000NM004G、Nytro 1200.2 SSD 960GB SAS 硬盘 ST960FM0003、Nytro 1200.2 SSD 960GB SAS 硬盘 ST960FM0013、Nytro 1200.2 SSD 800GB SAS 硬盘 ST800FM0213、Nytro 1200.2 SSD 800GB SAS 硬盘 ST800FM0183、Nytro 1200.2 SSD 800GB SAS 硬盘 ST800FM0243、Nytro 1200.2 SSD 800GB SAS 硬盘 ST800FM0233、Nytro 1200.2 SSD 800GB SAS 硬盘 ST800FM0173、Nytro 1200.2 SSD 480GB SAS 硬盘 ST480FM0013、Nytro 1200.2 SSD 480GB SAS 硬盘 ST480FM0003、Nytro 1200.2 SSD 400GB SAS 硬盘 ST400FM0293、Nytro 1200.2 SSD 400GB SAS 硬盘 ST400FM0343、Nytro 1200.2 SSD 400GB SAS 硬盘 ST400FM0303、Nytro 1200.2 SSD 400GB SAS 硬盘 ST400FM0233、Nytro 1200.2 SSD 400GB SAS 硬盘 ST400FM0243、Nytro 1200.2 SSD 1600GB SAS 硬盘 ST1600FM0083、Nytro 1200.2 SSD 3200GB SAS 硬盘 ST3200FM0023、Nytro 1200.2 SSD 3840GB SAS 硬盘 ST3840FM0003、Nytro 1200.2 SSD 1600GB SAS 硬盘 ST1600FM0073、Nytro 1200.2 SSD 1600GB SAS 硬盘 ST1600FM0003、Nytro 1200.2 SSD 3200GB SAS 硬盘 ST3200FM0073、Nytro 1200.2 SSD 3840GB SAS 硬盘 ST3840FM0023、Nytro 1200.2 SSD 3200GB SAS 硬盘 ST3200FM0063、Nytro 1200.2 SSD 1920GB SAS 硬盘 ST1920FM0043、Nytro 1200.2 SSD 1920GB SAS 硬盘 ST1920FM0023、Nytro 1200.2 SSD 3840GB SAS 硬盘 ST3840FM0053、Nytro 1200.2 SSD 1920GB SAS 硬盘 ST1920FM0053、Nytro 1200.2 SSD 3840GB SAS 硬盘 ST3840FM0043、Nytro 1200.2 SSD 1600GB SAS 硬盘 ST1600FM0013、Nytro 1200.2 SSD 1920GB SAS 硬盘 ST1920FM0003、Nytro 1200.2 SSD 1600GB SAS 硬盘 ST1600FM0023、Nytro 1200.2 SSD 3200GB SAS 硬盘 ST3200FM0033、Nytro 1200.2 SSD 3200GB SAS 硬盘 ST3200FM0043、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 15.36TB XS15360SE70103、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 15.36TB XS15360SE70113、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 7.68TB XS7680SE70113、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 7.68TB XS7680SE70103、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 3.84TB XS3840SE10103、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 3.84TB XS3840SE10113、Nytro 3530 SAS 固态硬盘 3.2TB XS3200LE10013、Nytro 3530 SAS 固态硬盘 3.2TB XS3200LE10003、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 1.92TB XS1920SE10123、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 1.92TB XS1920SE10113、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 1.92TB XS1920SE10103、Nytro 3530 SAS 固态硬盘 1.6TB XS1600LE10023、Nytro 3530 SAS 固态硬盘 1.6TB XS1600LE10013、Nytro 3530 SAS 固态硬盘 1.6TB XS1600LE10003、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 960GB XS960SE10003、Nytro 3330 SAS 固态硬盘 960GB XS960SE10013、Nytro 3530 SAS 固态硬盘 800GB XS800LE10013、Nytro 3530 SAS 固态硬盘 800GB XS800LE10003、Nytro 3530 SAS 固态硬盘 400GB XS400LE10013、Nytro 3530 SAS 固态硬盘 400GB XS400LE10003、Nytro 3131 SAS SSD 15.36TB XS15360TE70014、Nytro 3131 SAS SSD 15.36TB XS15360TE70004、Nytro 3131 SAS SSD 15.36TB XS15360TE70024、Nytro 3331 SAS SSD 7.68TB XS7680SE70004、Nytro 3131 SAS SSD 7.68TB XS7680TE70004、Nytro 3131 SAS SSD 7.68TB XS7680TE70014、Nytro 3131 SAS SSD 7.68TB XS7680SE70024、Nytro 3331 SAS SSD 7.68TB XS7680SE70014、Nytro 3531 SAS SSD 6.4TB XS6400LE70004、Nytro 3531 SAS SSD 6.4TB XS6400LE70014、Nytro 3331 SAS SSD 3.84TB XS3840SE70004、Nytro 3131 SAS SSD 3.84TB XS3840TE70014、Nytro 3331 SAS SSD 3.84TB XS3840SE70014、Nytro 3331 SAS SSD 3.84TB XS3840SE70024、Nytro 3131 SAS SSD 3.84TB XS3840TE70004、Nytro 3731 SAS SSD 3.2TB XS3200ME70004、Nytro 3531 SAS SSD 3.2TB XS3200LE70014、Nytro 3731 SAS SSD 3.2TB XS3200ME70024、Nytro 3731 SAS SSD 3.2TB XS3200ME70014、Nytro 3531 SAS SSD 3.2TB XS3200LE70004、Nytro 3531 SAS SSD 3.2TB XS3200LE70024、Nytro 3331 SAS SSD 1.92TB XS1920SE70014、Nytro 3331 SAS SSD 1.92TB XS1920SE70024、Nytro 3331 SAS SSD 1.92TB XS1920SE70004、Nytro 3731 SAS SSD 1.6TB XS1600ME70004、Nytro 3731 SAS SSD 1.6TB XS1600ME70024、Nytro 3531 SAS SSD 1.6TB XS1600LE70014、Nytro 3531 SAS SSD 1.6TB XS1600LE70024、Nytro 3731 SAS SSD 1.6TB XS1600ME70014、Nytro 3531 SAS SSD 1.6TB XS1600LE70004、Nytro 3331 SAS SSD 960GB XS960SE70014、Nytro 3331 SAS SSD 960GB XS960SE70024、Nytro 3331 SAS SSD 960GB XS960SE70004、Nytro 3731 SAS SSD 800GB XS800ME70004、Nytro 3531 SAS SSD 800GB XS800LE70004、Nytro 3531 SAS SSD 800GB XS800LE70024、Nytro 3731 SAS SSD 800GB XS800ME70014、Nytro 3531 SAS SSD 800GB XS800LE70014、Nytro 3731 SAS SSD 400GB XS400ME70014、Nytro 3731 SAS SSD 400GB XS400ME70004、Nytro 3332 15.36TB XS15360SE70084、Nytro 3332 15.36TB XS15360SE70094、Nytro 3332 15.36TB XS15360SE70104、Nytro 3332 15.36TB XS15360SE70114、Nytro 3332 7.68TB XS7680SE70094、Nytro 3332 7.68TB XS7680SE70114、Nytro 3332 7.68TB XS7680SE70104、Nytro 3332 7.68TB XS7680SE70084、Nytro 3532 6.4TB XS6400LE70094、Nytro 3532 6.4TB XS6400LE70114、Nytro 3532 6.4TB XS6400LE70084、Nytro 3332 3.84TB XS3840SE70114、Nytro 3332 3.84TB XS3840SE70094、Nytro 3332 3.84TB XS3840SE70084、Nytro 3332 3.84TB XS3840SE70104、Nytro 3532 3.2TB XS3200LE70114、Nytro 3532 3.2TB XS3200LE70094、Nytro 3732 3.2TB XS3200ME70094、Nytro 3732 3.2TB XS3200ME70114、Nytro 3732 3.2TB XS3200ME70084、Nytro 3732 3.2TB XS3200ME70104、Nytro 3532 3.2TB XS3200LE70104、Nytro 3532 3.2TB XS3200LE70084、Nytro 3332 1.92TB XS1920SE70094、Nytro 3332 1.92TB XS1920SE70084、Nytro 3332 1.92TB XS1920SE70104、Nytro 3332 1.92TB XS1920SE70114、Nytro 3532 1.6TB XS1600LE70114、Nytro 3532 1.6TB XS1600LE70094、Nytro 3732 1.6TB XS1600ME70104、Nytro 3732 1.6TB XS1600ME70084、Nytro 3732 1.6TB XS1600ME70114、Nytro 3532 1.6TB XS1600LE70104、Nytro 3532 1.6TB XS1600LE70104、Nytro 3732 1.6TB XS1600ME70094、Nytro 3332 960GB XS960SE70094、Nytro 3332 960GB XS960SE70114、Nytro 3332 960GB XS960SE70084、Nytro 3332 960GB XS960SE70104、Nytro 3732 800GB XS800ME70084、Nytro 3732 800GB XS800ME70114、Nytro 3532 800GB XS800LE70094、Nytro 3732 800GB XS800ME70094、Nytro 3532 800GB XS800LE70084、Nytro 3532 800GB XS800LE70114、Nytro 3532 800GB XS800LE70104、Nytro 3732 400GB XS400ME70084、Nytro 3732 400GB XS400ME70094、Nytro 3732 400GB XS400ME70114、Nytro 2332 7.68TB XS7680SE70154、Nytro 2332 7.68TB XS7680SE70144、Nytro 2332 7.68TB XS7680SE70134、Nytro 2332 7.68TB XS7680SE70124、Nytro 2332 3.84TB XS3840SE70134、Nytro 2332 3.84TB XS3840SE70144、Nytro 2532 3.8TB XS3840LE70134、Nytro 2332 3.84TB XS3840SE70124、Nytro 2532 3.8TB XS3840LE70154、Nytro 2532 3.8TB XS3840LE70144、Nytro 2332 3.84TB XS3840SE70154、Nytro 2532 3.8TB XS3840LE70124、Nytro 2532 1.9TB XS1920LE70144、Nytro 2332 1.92TB XS1920SE70154、Nytro 2332 1.92TB XS1920SE70124、Nytro 2532 1.9TB XS1920LE70124、Nytro 2332 1.92TB XS1920SE70134、Nytro 2532 1.9TB XS1920LE70154、Nytro 2332 1.92TB XS1920SE70144、Nytro 2532 1.9TB XS1920LE70134、Nytro 2532 960GB XS960LE70144、Nytro 2332 960GB XS960SE70124、Nytro 2532 960GB XS960LE70134、Nytro 2332 960GB XS960SE70144、Nytro 2332 960GB XS960SE70134、Nytro 2532 960GB XS960LE70154、Nytro 2532 960GB XS960LE70124、Nytro 2332 960GB XS960SE70154、Nytro XF1230 SATA 固态硬盘 960 千兆字节 XF1230-1A0960、Nytro XF1230 SATA 固态硬盘 480 千兆字节 XF1230-1A0480、Nytro XF1230 SATA 固态硬盘 240GB XF1230-1A0240、Nytro XF1230 SATA 固态硬盘 1920 千兆字节 XF1230-1A1920、Nytro 5000 NVMe 2.5 英寸固态硬盘 1.92TB XP1920LE10012、Nytro 5000 NVMe 固态硬盘 1.92TB XP1920LE30012、Nytro 5000 NVMe M.2 固态硬盘 1.92TB XP1920LE30002、Nytro 5000 NVMe 2.5 英寸固态硬盘 1.92TB XP1920LE10002、Nytro 5000 NVMe 2.5 英寸固态硬盘 1.6TB XP1600HE10012、Nytro 5000 NVMe 2.5 英寸固态硬盘 1.6TB XP1600HE10002、Nytro 5000 NVMe 固态硬盘 1.6TB XP1600HE30012、Nytro 5000 NVMe M.2 固态硬盘 1.6TB XP1600HE30002、Nytro 5000 NVMe 固态硬盘 960GB XP960LE30012、Nytro 5000 NVMe 2.5 英寸固态硬盘 960GB XP960LE10002、Nytro 5000 NVMe 2.5 英寸固态硬盘 960GB XP960LE10012、Nytro 5000 NVMe M.2 固态硬盘 960GB XP960LE30002、Nytro 5000 NVMe 固态硬盘 800GB XP800HE30012、Nytro 5000 NVMe 2.5 英寸固态硬盘 800GB XP800HE10012、Nytro 5000 NVMe 2.5 英寸固态硬盘 800GB XP800HE10002、Nytro 5000 NVMe M.2 固态硬盘 800GB XP800HE30002、Nytro 5000 NVMe M.2 固态硬盘 480GB XP480LE30002、Nytro 5000 NVMe 固态硬盘 480GB XP480LE30012、Nytro 5000 NVMe M.2 固态硬盘 400GB XP400HE30002、Nytro 5000 NVMe 固态硬盘 400GB XP400HE30012、Exos E 2U24、Nytro E 2U24、Exos E 5U84、Exos E 4U106、Exos E 2U12、Nytro E 2U24Exos E 5U84、Exos E 4U106、Exos E 2U12、Exos E 2U24、Exos E 5U84、Exos E 4U106、Exos E 2U12、Exos E 2U24、Nytro E 2U24、Exos E 4U106

产品品牌:
seagate 希捷

解决方案:

私有云解决方案、备份和恢复解决方案、大数据解决方案、超大车载存储容量和模块化边缘解决方案、希捷、希捷和西数哪个好、希捷官网、希捷硬盘、希捷移动硬盘、希捷酷鱼、希捷银河、希捷是哪个国家的品牌、希捷中文官网、希捷官网*查询、希捷官网*查询、希捷硬盘保修查询网址、希捷硬盘、希捷硬盘好不好、希捷硬盘序列号、希捷硬盘查询、希捷硬盘型号、希捷硬盘官网、捷硬盘1t多少钱、希捷硬盘产地、希捷硬盘分类、希捷硬盘数据恢复官方网站、移动硬盘*稳定的牌子、希捷官方网址、希捷硬盘官网首页、希捷硬盘坏了找希捷售后吗、希捷和西数移动硬盘哪个好、希捷移动硬盘读取不了、希捷铭系列和睿品的区别、希捷硬盘序列号查询、希捷企业级硬盘、希捷企业级硬盘和普通硬盘差别、希捷企业级硬盘型号、希捷企业级硬盘保修几年、希捷企业级硬盘产地、希捷企业级硬盘噪音、希捷企业级硬盘产品、希捷企业级硬盘*高转速、希捷企业级硬盘型号含义、希捷企业级硬盘怎么样、企业级硬盘可以用在监控上吗、seagate是什么硬盘、seagate500g硬盘、seagate官网、seagate barracudaseagate硬盘读不出、seagate是什么品牌、seagate固态硬盘、、seagate硬盘怎么看型号、seagate、seagate和西数哪个好、seagate官网、seagate硬盘、seagate移动硬盘、seagate酷鱼、seagate银河、seagate是哪个国家的品牌、seagate中文官网、seagate官网*查询、seagate官网*查询、seagate硬盘保修查询网址、seagate硬盘、seagate硬盘好不好、seagate硬盘序列号、seagate硬盘查询、seagate硬盘型号、seagate硬盘官网、捷硬盘1t多少钱、seagate硬盘产地、seagate硬盘分类、seagate硬盘数据恢复官方网站、移动硬盘*稳定的牌子、
seagate官方网址seagate硬盘官网首页、seagate硬盘坏了找seagate售后吗、seagate和西数移动硬盘哪个好、seagate移动硬盘读取不了、seagate铭系列和睿品的区别、seagate硬盘序列号查询、seagate企业级硬盘、seagate企业级硬盘和普通硬盘差别、seagate企业级硬盘型号、seagate企业级硬盘保修几年、seagate企业级硬盘产地、seagate企业级硬盘噪音、seagate企业级硬盘产品、seagate企业级硬盘*高转速、seagate企业级硬盘型号含义
、seagate企业级硬盘怎么样、企业级硬盘可以用在监控上吗

更多品类和方案、价格 请咨询:

成都科汇科技有限公司

地址:成都市人民南路四段1号时代数码大厦18F

电话:400-028-1235

QQ: 2231749852

手机:180 8195 0517(微信同号)

返回顶部